Cijene dozvola

CIJENE DOZVOLA, ČLANARINE I DOPRINOSA:


1.1. Za hrvatske i strane državljanke i državljane do 14 godina života:

- visina naknade za godišnju dozvolu ………………….………….......... 0 kn
- visina članarine ŠRD „Požega“ Požega …......................……….... 0 kn


1.2. Za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godina života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina života:

- visina naknade za godišnju dozvolu ………………….…………....... 200 kn
- visina članarine ŠRD „Požega“ Požega …......................………..... 50 kn

1.3. Za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina života:

- visina naknade za godišnju dozvolu ………………….…………....... 400 kn
- visina članarine ŠRD „Požega“ Požega …......................……....... 100 kn


1.4. Za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske:

- visina naknade za godišnju dozvolu ………………….……….......... 400 kn
- visina članarine ŠRD „Požega“ Požega …......................……...... 100 kn


1.5. Za sve ostale visina naknade za dnevnu državnu dozvolu.... 60 kn

1.6. Svi koji su već kupili godišnju dozvolu Športskog ribolovnog saveza Požeško-slavonske županije za 2016. godinu u nekom drugom ŠRD:

- visina naknade za godišnju dozvolu ………………….………............. 0 kn
- visina članarine ŠRD „Požega“ Požega …......................…......... 300 kn


NAPOMENA: Godišnje državne dozvole i članske iskaznice ŠRD „Požega“ Požega možete kupiti u trgovini „JELEN“ u Požegi (prilikom učlanjenja morate imati uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu i važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu). Dnevne državne dozvole i doprinos za zaštitu i održavanje jezera možete kupiti na jezeru kod ribočuvara.

© 2014 ŠRD POŽEGA | izrada srd-pozega.hr